Reinigen en wassen van grond

Blijkt dat de grond voor een bouwgrond vervuild is, dan moet die gereinigd worden. Er kunnen immers tal van vervuilende stoffen in terug te vinden zijn, zoals

 • asbest
 • zware metalen
 • minerale oliën
 • PFSO/PFAS
 • PAK’s
 • PCB’s

Hoe verloopt het traject van het reinigen van grond?

 1. De vervuilde grond wordt getransporteerd naar onze site in Sint-Niklaas (Nieuwkerken).
 2. We bergen de grond per partij op ons terrein.
 3. De grond wordt door een onafhankelijk labo ingekeurd.
 4. We checken of de grond die binnengebracht werd wel degelijk overeenstemt met de aangekondige grond.
 5. De grond gaat naar de grondwasinstallatie. Daar wordt die met water gezuiverd in een uitgebreid proces.
 6. De gewassen partij wordt opnieuw apart opgeslagen.
 7. De gewassen partij wordt uitgekeurd voor hergebruik als grondstof.
 8. De gewassen partijen kunnen bij ons worden afgehaald voor hergebruik in je projecten.

Heb je grond die gereinigd moet worden?

Vraag meteen een offerte